Organizacje

Stowarzyszenie "Razem możemy więcej"

Sobków, Polska

11 Listopada 5, 28-305

tel.: 605 746 151
email: stowrmw.epl@gmail.com

Misją stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, promocji regionu, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz działań przeciwko wykluczeniu społecznemu. W tym celu organizacja wspiera i tworzy ośrodki pomocy społecznej, prowadzi działalność wydawniczą oraz pozyskuje środki unijne na realizację projektów. 

stopka strony