Organizacje

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans VESNA

Brzesko, Polska

ul. Plac Kazimierza Wielkiego 3, 32-800


email: biuro.vesna@gmail.com
www: https://www.gnojnik.pl/gmina/turystyka/interaktywna-mapa/stowarzyszenie-regiony-nowych-szans-vesna,ob-842

Stowarzyszenie promuje wśród lokalnej społeczności wędrówki po turystycznych szlakach Polski i Europy. Realizuje projekty edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowia współpracując w tym zakresie ze szkołami i przedszkolami.

„Vesna”, wraz z partnerami dodatkowymi realizował takie projekty jak: „Budowanie ścieżki kariery przez wolontariat”, „Bądź aktywny, żyj świadomie. Edukacja ekologiczna na turystycznych szlakach” czy "Partycypacja społeczna seniorów przez wolontariat".

stopka strony