Organizacje

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Działających na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych

Czersk, Polska

Pomorska 10, 89-650

tel.: 52 398 45 06
email: wtzczersk@op.pl

Stowarzyszenie niesie pomoc niepełnosprawnym dzieciom i im rodzinom organizując formy leczenia, rehabilitacji, odpoczynku i nauki osobom z niepełnosprawnościami. Organizacja prowadzi także działania mające na celu polepszenie warunków socjalno-bytowych rodzin niepełnosprawnych dzieci na terenie gminy Czersk.

stopka strony