Organizacje

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”

Nowy Sącz, Polska

ul. Freislera 10, 33-300

tel.: (18) 442-70-31
email: nadziejans@poczta.onet.pl
www: http://www.nadzieja.sacz.pl/index.php

Stowarzyszenie zapewnia osobom niepełnosprawnym jak najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, na poziomie przynajmniej równym przeciętnemu w kraju.

Cel ten realizuje poprzez prowadzenie:

  • NZOZ Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjnego "NADZIEJA"
  • Warsztatów Terapii Zajęciowej
  • Świetlicy terapeutycznej
stopka strony