Organizacje

Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży "RAMPA"

Kraków, Polska

Krasickiego 18, 30-503

tel.: 788 891 584
email: napisz@dorampy.pl
www: https://www.facebook.com/stowarzyszenierampa/

Stowarzyszenie wspiera rozwój młodzieży i przeciwdziała ich wykluczeniu społecznemu. Dla realizacji tych celów prowadzi programy rozwojowe i profilaktyczne oraz współpracuje z ludźmi pracującymi na co dzień z młodzieżą. Stowarzyszenie jest współzałożycielem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. młodzieży działającej przy UMK i wiceprezydencie Krakowa.

stopka strony