Organizacje

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Secemin

Secemin, Polska

Jędrzejowska 16, 29-145

tel.: 34) 355-60-17
email: gmina@secemin.pl
www: http://www.secemin.pl/strona-glowna

Stowarzyszenie działa m.in.na rzecz aktywizacji zawodowej ludzi młodych i bezrobotnych. Jego członkowie zachęcają młodzież do mobilności i uczestnictwa w międzynarodowych projektach. Stowarzyszenie brało udział w wielu międzynarodowych projektach młodzieżowych, m.in. było odpowiedzialne za organizacje stażu zawodowego dla młodych w Grecji, w ramach programu "Kulinarna Praktyka- Doskonały Start na Rynku Pracy" w 2016 r.

stopka strony