Organizacje

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Secemin

Secemin, Polska

Jędrzejowska 16, 29-145

tel.: 600 779 305
www: http://stowarzyszenie.secemin.net.pl/

Stowarzyszenie działa m.in.na rzecz aktywizacji zawodowej ludzi młodych i bezrobotnych. Jego członkowie zachęcają młodzież do mobilności i uczestnictwa w międzynarodowych projektach. Stowarzyszenie brało udział w wielu międzynarodowych projektach młodzieżowych, m.in. było odpowiedzialne za organizacje stażu zawodowego dla młodych w Grecji, w ramach programu "Kulinarna Praktyka- Doskonały Start na Rynku Pracy" w 2016r.

stopka strony