Organizacje

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży (STRIM)

Kraków, Polska

ul. Pawlikowskiego 5/5, 31-127

tel.: (12) 422 55 64
email: strim@strim.org.pl
www: http://www.strim.org.pl/

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży powstało w 2001 roku w Krakowie jako samorządne zrzeszenie ludzi wrażliwych na problemy społeczne. Skupia ono osoby aktywne, pełne inicjatyw, zdolne do podejmowania działań na rzecz innych. Prowadząc szeroko zakrojoną działalność na obszarze Polski, a także poza jej granicami. Zamierza podejmować inicjatywy z zakresu socjologii, kultury a przede wszystkim stosunków i edukacji międzykulturowej. 

Stowarzyszenie cały czas angażuje się w organizację szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i innych form działalności publicznej, współpracę i wymianę doświadczeń z autorytetami życia kulturalnego, politycznego i społecznego, władzami samorządowymi, a także innymi organizacjami w kraju i za granicą. Do realizacji postawionych przed sobą celów dąży także poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej. 

STRIM jest jedną z największych organizacji w Polsce zajmujących się wolontariatem europejskim EVS. 

Jest członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych PROM oraz organizacją akredytowaną do realizacji projektów w ramach Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.


 

stopka strony