Organizacje

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Społeczno-Kulturowej R!SK

Szczecin, Polska

Bolesława Krzywoustego 60/12, 70-253

tel.: 504 775 300
email: ngorisk@gmail.com
www: https://www.facebook.com/RISK-Stowarzyszenie-Rozwoju-i-Integracji-Spo%C5%82eczno-Kulturowej-113500183540925/

Celem działań stowarzyszenia jest stworzenie możliwości nieformalnej edukacji dla młodych ludzi, szczególnie tych, którzy wcześniej nie mieli do niej dostępu.  Organizuje konferencje, seminaria, szkolenia, koncerty, warsztaty plastyczne i biesiady. Dzięki działaniom organizacji ludzie z różnych krajów, środowisk i kultur mają okazję spotkać się razem, co pozwala im skonfrontować swoją wiedzę, poglądy i świadomość społeczną z rówieśnikami mieszkającymi w podobnym lub innym standardzie życia. 

stopka strony