Organizacje

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"

Stalowa Wola, Polska

ul. Polna 18, 37-464


email: rpp.integracja@gmail.com
www: http://www.stowarzyszenieintegracja.eu/kontakt/

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez organizowanie i propagowanie aktywnych form edukacji, profilaktyki i pomocy psychologicznej. Podstawową forma działalności są programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, realizowane w całości bądź częściowo ze środków publicznych. Stowarzyszenie organizuje również programy szkoleniowe na zlecenie szkół, jednostek administracji państwowej, organizacji studenckich i pozarządowych, firm oraz innych grup zawodowych. Realizując programy Stowarzyszenie opiera się na aktywnych formach edukacji: warsztacie i treningu psychologicznym, coachingu. Prowadzi również diagnozy grup i organizacji oraz doradztwo psychologiczne.

stopka strony