Organizacje

Stowarzyszenie "Senfineco"

Łódź, Polska

Morskie Oko 37a, 92-107


email: senfineco.ngo@gmail.com
www: https://www.senfinecongo.com/

Organizacja wpiera młodzież z centralnej Polski prowadząc wolontariat krajowy i międzynarodowy, uczestnicząc w międzynarodowych wymianach w ramach Programu Erasmus+ oraz propagując edukację pozaformalną, dialog międzykulturowy, solidarność europejską i poszanowanie praw człowieka.

Stowarzyszenie brało udział m.in. w szkoleniu "No Hate Speech Movement" w Belgii, przeciwko tworzeniu mowy nienawiści i dla tworzenia środowiska dla pokoju.

stopka strony