Organizacje

Stowarzyszenie SIETAR Polska

Wrocław, Polska

ul. Legnicka 65, 54-206


email: info@sietar.pl
www: http://sietar.pl

SIETAR Polska to organizacja pozarządowa powiązana z siecią organizacji SIETAR na całym świecie. Współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz innymi ośrodkami zajmującymi się tematyką międzykulturową. Organizuje kursy, szkolenia, seminaria, przygotowuje publikacje dla członków Stowarzyszenia.

SIETAR Polska wzięła udział szkoleniach wolontariuszy podczas EURO 2012 oraz projekcie "DRIVE na sukces" sfinansowanym ze środków programu "Młodzież w działaniu".

stopka strony