Organizacje

Stowarzyszenie Somalijskie w Rzeczpospolitej Polskiej

Warszawa, Polska

ul. Bracka 18 lok 63, 00-028

tel.: 510 566 186
email: biuro@ssrp.org.pl
www: http://ssrp.org.pl

Stowarzyszenie jednoczy ludzi z Somalii przebywających na stałe lub tymczasowo w RP, w celu podtrzymywania kultury, tradycji, obyczajów, języka somalijskiego oraz wzajemnej pomocy.

stopka strony