Organizacje

Stowarzyszenie SOS - Wioski Dziecięce w Polsce

Warszawa, Polska

Niedźwiedzia 39, 02-737

tel.: +48 22 622 16 72
email: info@wioskisos.org
www: http://www.sos-wd.org/

Wioski Dziecięce SOS jest organizacją dobroczynną, która opiekuje się dziećmi opuszczonymi, osieroconymi oraz tymi z rodzin dysfunkcjonalnych.
Stowarzyszenie prowadzi 4 SOS Wioski Dziecięce w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach i Karlinie, Dom Młodzieży w Lublinie, 3 Wspólnoty Mieszkaniowe w Kraśniku, Siedlcach i Koszalinie oraz 3 Rodzinne Domy Czasowego Pobytu: dwa w Biłgoraju i "Sindbad" w Ustroniu.

Stowarzyszenie jest częścią międzynarodowej organizacji SOS-Kinderdor International.


stopka strony