Organizacje

Stowarzyszenie "Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej"

Niemce, Polska

Krasienin-Kolonia 18a, 21-025

tel.: 500 298 911
email: inicjatywakrasienin@gmail.com

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju lokalnego Krasienina, integracji społecznej, aktywizacji dzieci i młodzieży w procesie rozwoju obszarów wiejskich oraz integracji międzynarodowej. Dla realizacji swoich celów, organizacja uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach integracji oraz inicjuje lokalne projekty rozwojowe. 

stopka strony