Organizacje

Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani

Łódź, Polska

Więckowskiego 62 lok.4, 90-735

tel.: 509 746 758, 508 388 840
email: biuro@spoleczniezaangazowani.pl
www: https://spoleczniezaangazowani.pl

Stowarzyszenie działa na rzecz aktywizacji i partycypacji społecznej. Prowadzi społeczny dom kultury Stare Polesie, w którym organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Organizacja inicjuje wiele projektów mających na celu zachęcić społeczność lokalną do aktywności w procesie rewitalizacji.

stopka strony