Organizacje

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Porozumienie Wschód - Zachód"

Oława, Polska

Gać 53, 55-200

tel.: 695-912-250
email: pwz@pwz.org.pl
www: http://www.pwz.org.pl/

Misją stowarzyszenia jest budowanie dialogu i solidarności pomiędzy narodami wschodniego i zachodniego kręgu cywilizacyjnego (kultury łacińskiej i bizantyjskiej). Stowarzyszenie, realizując swoje cele, prowadzi wymiany międzynarodowej młodzieży, staże, obozy wolontariackie, organizuje wizyty studyjne, koncerty i wydarzenia kulturalne, a także spotkania klubów zainteresowań.

stopka strony