Organizacje

Stowarzyszenie "Strefa Wzrostu"

Warszawa, Polska

Adama Ciołkosza 3/51, 03-134


email: biuro@strefawzrostu.org
www: https://m.facebook.com/pg/StowarzyszenieStrefaWzrostu/

Stowarzyszenie wspiera rozwój osobisty dzieci i młodzieży, działa na rzecz edukacji, kultury i wychowania oraz prowadzi działalność psychoedukacyjną. Członkowie stowarzyszenia organizują warsztaty, wydają publikacje  i koordynują projekty krajowe i międzynarodowe, finansowane ze środków UE. 

 

stopka strony