Organizacje

Stowarzyszenie "Strefa Wzrostu"

Warszawa, Polska

Wiśniowa 48/m 11, 02-520

tel.: 512 874 410
email: kontakt@strefawzrostu.pl
www: https://m.facebook.com/pg/StowarzyszenieStrefaWzrostu/

Stowarzyszenie wspiera rozwój osobisty dzieci i młodzieży, działa na rzecz edukacji, kultury i wychowania oraz prowadzi działalność psychoedukacyjną. Członkowie stowarzyszenia organizują warsztaty, wydają publikacje  i koordynują projekty krajowe i międzynarodowe, finansowane ze środków UE. 

stopka strony