Organizacje

Stowarzyszenie Studentów BEST

Warszawa, Polska

Pl. Politechniki 1, 00-661

tel.: (22) 234 50 22
email: BEST@BEST.warszawa.pl
www: http://new.best.warszawa.pl/

BEST (Board of European Students of Technology) jest międzynarodową organizacją studencką skupiającą 96 uczelni technicznych w 33 krajach Europy.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wykształcenie nowej generacji euroinżynierów. Dlatego też pomaga studentom w poszukiwaniu praktyk i pracy. Projekty takie jak Targi Pracy, Spotkania z Pracodawcą czy bezpłatny portal pracy www.bestoferta.pl informują studentów o wymaganiach stawianych przez firmy i aktualnych sposobach rekrutacji. Studenci mogą również wziąć udział w warsztatach odbywających się w czasie tych wydarzeń.
Innym - bardzo popularnym projektem BEST-u są BEST Courses - cykl bezpłatnych kursów naukowych za granicą.

stopka strony