Organizacje

Stowarzyszenie "Szansa dla aktywnych"

Ostrów Wielkopolski, Polska

ul. Bema 87, 63-400


email: szansadlaaktywnych@gmail.com
www: https://szansadlaaktywnych.eu

Stowarzyszenie powstało w 2014 roku z inicjatywy mieszkańców Jankowa Przygodzkiego. Jego głównym celem jest podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez wspieranie inicjatyw rozwojowych regionu. Organizacja realizuje wiele lokalnych (wypoczynek dla młodzieży) jak i ogólnopolskich projektów, m.in.: „My Europejczycy poznajemy siebie by wspólnie żyć” w ramach programu Partnerskie Projekty Szkół Comenius. 

stopka strony