Organizacje

Stowarzyszenie „Szansa dla Każdego”

Katowice, Polska

ul. 3 Maja 36/2, 40-097

tel.: 572 838 595
email: szansa.dla.kazdego@gmail.com
www: https://www.szansa.org

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci z Katowic i ich rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Prowadzi placówkę wsparcia dziennego (świetlicę środowiskową typu opiekuńczego), realizuje projekty pomagające wyrównać szanse podopiecznych w dostępie do wiedzy, kompetencji, praktycznych umiejętności, edukacji, kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku.

stopka strony