Organizacje

Stowarzyszenie "Sztuczne"

Lublin, Polska

Przesmyk 6/2, 20-341

tel.: 502 660 676
email: sztuczne@gmail.com

Stowarzyszenie promuje  szeroko pojętą kulturę, w szczególności teatr i kinematografię wśród młodzieży i dorosłych. Organizacja wspiera wszelką aktywność artystyczną oraz wymiany międzykulturowe na polu artystycznym, a także zajmuje się animacją kultury.

stopka strony