Organizacje

Stowarzyszenie Sztukater

Wrocław, Polska

Michala Plonskiego 33/4, 54-002

tel.: +48791566675
email: info@sztukater.pl
www: https://sztukater.pl

Sztukater organizuje kampanie społeczne i projekty, pomaga instytucjom edukacyjnym, promuje autorów książek, organizuje konkursy dedykowane dla młodzieży.

Stowarzyszenie uczestniczy w projektach międzynarodowych. W poczet członków i współpracowników Organizacji zaliczają się m.in. metodolodzy, nauczyciele oraz osoby odpowiedzialne za projekty finansowane zewnętrznie (np. Europejski Fundusz Społeczny, Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży, Młodzież w Działaniu, Erasmus+).

stopka strony