Organizacje

Stowarzyszenie "Szukamy Polski"

Białystok, Polska

Młynowa 17, 15-404

tel.: 85 663 39 89
email: szukamypolski@gmail.com
www: https://www.facebook.com/szukamypolski

Fundacja zajmuje się edukacją obywatelską, kulturową i historyczną w celu budowy społeczeństwa obywatelskiego, krzewi tolerancję oraz różnorodność  kulturową oraz wspiera aktywizację społeczną młodzieży i dorosłych. Swoje cele realizuje dzięki działalności wydawniczej, współpracę z uczelniami białostockimi oraz realizację krajowych i międzynarodowych projektów, wśród których można wymienić „Alfabet Podlasia”, czy wystawy artystyczne prezentowane za granicą. 

 

stopka strony