Organizacje

Stowarzyszenie Teatr Formy

Wrocław, Polska

ul. Zatorska 1/3, 51-215

tel.: 71 313 10 11
email: teatrformy01@gmail.com

Celem stowarzyszenia jest popularyzowanie sztuki pantomimy poprzez udzielanie wsparcia oraz pomocy materialnej twórcom,  prowadzenie działalności terapeutycznej i  edukacyjnej  w zakresie świadomości artystycznej i sztuki teatru w środowiskach dzieci, młodzieży oraz osób niedosłyszących.

Stowarzyszenie prowadzi również działalność społeczną polegającą na wyrównywaniu szans w dostępie do kultury dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Organizacja działa także na rzecz dzieci kobiet dyskryminowanych  społecznie i  doświadczonych przemocą domową. 

stopka strony