Organizacje

Stowarzyszenie "Teatr Mumerus"

Kraków, Polska

Kanoniczna 1, 31-002

tel.: 12 64 59 273
email: mumerus@poczta.onet.pl
www: http://www.mumerus.net

Stowarzyszenie „Teatr Mumerus” zajmuje się łączeniem teatru z innymi sztukami , poszukiwaniem przestrzeni do rozwoju sztuki teatralnej oraz edukacją artystyczna dzieci i młodzieży. Swoje cele realizuje poprzez organizację międzynarodowych projektów, warsztatów teatralnych, plastycznych i muzycznych dla młodzieży oraz prowadzenie teatru. Wśród zrealizowanych przez stowarzyszenie projektów są m.in.:

- Mit środka Europy: opowieści początku" - warsztaty zakończone prezentacją powstałego w ich wyniku spektaklu plenerowego z udziałem partnerów Czech, Słowacji i Węgier (2012);
- "W lustrze stereotypów" - warsztaty zakończone prezentacją powstałego w ich wyniku spektaklu z udziałem partnerów z Czech, Słowacji i Węgier (2014).

stopka strony