Organizacje

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

Warszawa, Polska

Nowolipki 9 B, 00-151

tel.: 724 737 117
email: biuro@stowarzyszeniestop.pl
www: http://www.stowarzyszeniestop.pl

Stowarzyszenie prowadzi szkołę trenerską dla przyszłych pracowników organizacji pozarządowych i dla podnoszenia kwalifikacji działających już trenerów oraz bazę organizacji szkoleniowych.

stopka strony