Organizacje

Stowarzyszenie Twórczych Osobowości

Lublin, Polska

Pogodna 36/62, 20-337

tel.: 601567700
email: sto.lublin@gmail.com
www: https://www.facebook.com/sto.lublin/

Celem stowarzyszenia jest ochrona dziedzictwa kulturowego Europy, inicjowanie pozytywnych postaw do nauki kultury i języka polskiego, budowy społeczeństwa obywatelskiego i integracji europejskiej oraz edukacja kulturalna.

Stowarzyszenie brało udział w międzynarodowych projektach i wymianach młodzieży związanych z Programem Erasmus+, były to m.in. akcje „Pomiń stereotypy”, „Multi-kulti” i wiele innych.

stopka strony