Organizacje

Stowarzyszenie Uczestników Wolontariatu Europejskiego Trampolina

Warszawa, Polska

Jasielska 50/118, 02-128


email: info@trampolina.org.pl

Stowarzyszenie byłych uczestników Wolontariatu Europejskiego. TRAMPOLINA integruje środowisko wolontariuszy EVS, promuje ideę Wolontariatu Europejskiego, współpracuje z zagranicznymi stowarzyszeniami ex-EVS (Ex Volunteer Association). Organizuje zjazdy, szkolenia, seminaria; współpracuje z organizacjami goszczącymi i wysyłającymi.

stopka strony