Organizacje

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu

Siewierz, Polska

Oleśnickiego 1, 42-470

tel.: 602 387 522
email: utwsiewierz@tlen.pl
www: https://www.facebook.com/UTWSiewierz

Stowarzyszenie prowadzi edukację w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych oraz aktywizuje osoby starsze, propagując  aktywność społeczną.  Stowarzyszenie działa również na rzecz wszechstronnego rozwoju młodzieży. Dla realizacji swoich celów organizuje wydarzenia kulturalne oraz prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu. 

stopka strony