Organizacje

Stowarzyszenie "Uskrzydlamy"

Niezdara, Polska

Świerczewskiego 49, 42-624

tel.: 511 750 960, 32 287 12 18
email: uskrzydlamy@amorki.pl

Stowarzyszenie działa na rzecz aktywizacji dzieci i młodzieży poprzez organizację międzynarodowych wymian młodzieży, organizację zajęć muzycznych, teatralnych i językowych oraz udział w EVS. Stowarzyszenie brało udział w międzykontynentalnym projekcie KA2 „Animate the Global Change” (2016-2018), a obecnie jest zaangażowane w europejski projekt KA3 „Using Theatre to make Poitics” (2018-2020).

„Uskrzydlamy” było również organizatorem Młodzieżowego Festiwalu Międzykulturowego w latach 2011-2016.

stopka strony