Organizacje

Stowarzyszenie "Uwolnj marzenia"

Libiąż, Polska

Wysoka 12, 32-590

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży poprzez umożliwianie im wyjazdów zagranicznych w ramach wymian młodzieżowych, wolontariatu, praktyk i staży zagranicznych. Organizacja wspiera również działalność dotyczącą wyrównywania szans młodzieży w dostępie do kultury, poprzez organizowanie happeningów, kursów, szkoleń i imprez kulturalnych.  

stopka strony