Organizacje

Stowarzyszenie WEST

Warszawa, Polska

ul. Noakowskiego 12 lok. 16, 00-666


email: biuro@stowarzyszeniewest.pl
www: http://www.stowarzyszeniewest.pl

Organizacja pozarządowa, działająca na wielu polach – od edukacji młodzieży i dorosłych przez przedsięwzięcia na rzecz rozwoju sportu aż po liczne projekty o charakterze kulturalnym.

Stowarzyszenie organizuje koncerty o charakterze rocznicowym i historycznym, m.in.„Śladami leśnych oddziałów.. koncert pamięci Żołnierzy Wyklętych” oraz muzyczne, jak „Warsaw Blues – Blues Forever”. Korzysta z dofinansowania Urzędu m.st. Warszawy oraz Narodowego Centrum Kultury.

stopka strony