Organizacje

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS)

Poznań, Polska

ul. Sienkiewicza 22, 60-818

tel.: +48 61 8475422
email: office@wokiss.pl
www: http://www2.wokiss.pl/

Działalność merytoryczna Stowarzyszenia prowadzona jest w ramach pięciu działów, zwanych Programami:

  1. Edukacja Samorządowa (EDU),
  2. Doradztwo Prawne (LEX),
  3. Informatyzacja Administracji Samorządowej+ (PIAS+),
  4. Centrum Współpracy Europejskiej (CWE),
  5. Zintegrowane Zarządzanie Gminą/Powiatem (ZZG/P).
stopka strony