Organizacje

Stowarzyszenie Wolnej Herbaty

Katowice, Polska

Radockiego 270/3, 40-645

tel.: 500 427 170
email: stowarzyszenie@wolnaherbata.pl
www: https://wolnaherbata.pl

Stowarzyszenie Wolnej Herbaty prowadzi działania edukacyjne na rzecz budowania świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz ochrony środowiska naturalnego, przeciwdziała dyskryminacji oraz promuje integrację społeczną. Organizacja realizuje swoje cele poprzez cykliczne działania, takie jak: „Piękne dni na sprzątanie”- otwarte wydarzenia sprzątania terenów zielonych, „Repair Cafe” – miejsce naprawy zepsutych urządzeń i przedmiotów, do ich ponownego wykorzystania, warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z użyciem odpadów, sierpniowe wyzwanie #codziennie5 –akcja zbierania pięciu śmieci dziennie z przestrzeni publicznej.

stopka strony