Organizacje

Fundacja "Ekonomisja"

Białystok, Polska

Leszczynowa 55/6, 15-811

tel.: 509968123
email: fundacja.ekonomisja@gmail.com

Celem Fundacji jest prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego oraz odpowiedzialnej konsumpcji,  przy pomocy edukacji pozaformalnej. Fundacja promuje również rozwój idei Ekonomii Społecznej wśród młodzieży.

Fundacja od 2019 roku realizuje dwa projekty dofinansowane w ramach programu Erasmus+:

- It's all about Communication and Dialogue;

- The power of stories in 'difficult' topics- explaining inequalities and economy.

stopka strony