Organizacje

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Warszawa, Polska

ul. Łucka 18/16, 00-845

tel.: 797 703 036
email: sekretariat@eedc.org.pl
www: http://www.eedc.org.pl

Działalność Stowarzyszenia obejmuje kwestie związane ze środowiskami obywatelskimi i wolnością mediów w krajach postsowieckich .

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne wspiera środowiska obywatelskie w tych krajach we wprowadzaniu demokratycznych zmian, w szczególności poprzez:
- wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych oraz niezależnych mediów,
- wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych,
- wspieranie społecznej aktywności obywateli,
- działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji,
- wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

Stowarzyszenie prowadzi większość swoich projektów w ściślej współpracy z miejscowymi partnerami w krajach działania – organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, mediami, instytucjami, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

stopka strony