Organizacje

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART

Częstochowa, Polska

Poselska 28, 42-200

tel.: +48600674715
email: czart@czart.org
www: http://czart.org/

Stowarzyszenie CZ-ART od realizuje projekty edukacji pozaformalnej, głównie w dziedzinie kultury i sportu, a także zrównoważonego rozwoju. Stowarzyszenie współpracuje z administracją lokalną w zakresie realizacji projektów kulturalnych: zawody tańca hip-hop, break dance, nordic walking, Noc Kulturalna, Festiwal Frytka OFF. Stowarzyszenie realizwało projekty z Programu Młodzież w działaniu, m. in. "Jump Into Europe" (EKS), "EYC: Building partnerships", "Behind the stage" (taneczna wymiana młodzieży). Stowarzyszenie realizuje projekt finansowany z środków Komisji Europejskiej (EuropeAid) oraz Urzędu Miasta Częstochowy mający na celu zwiększenie partycypacji społecznej częstochowskiej młodzieży w projekty na rzecz rozwoju obszarów objętych rewitalizacją.

stopka strony