Organizacje

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiebiorczości w Malborku

Malbork, Polska

Aleja Wojska Polskiego 499, 82-200

tel.: +48552723678
email: pkd@swp.malbork.pl
www: http://www.swp.malbork.pl/index.php

Stowarzyszenie wspiera inicjatywy społeczne w zakresie kultury, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, rehabilitacji i przekwalifikowanie zawodowe osób niepełnosprawnych. Eliminuje bariery napotykane przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie prowadzi Inkubator Przedsiębiorczości, który umożliwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej poprzez udostępnianie przestrzeni biurowych. Organizuje spotkania, konferencje, szkolenia i rozdziela fundusze na cele dobroczynne. Współpracuje z organizacjami krajowymi i zagranicznymi. 

stopka strony