Organizacje

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Łódź, Polska

Jaracza 40, 90-252

tel.: 42 630 03 73
email: prom@prom.org.pl
www: http://www.prom.org.pl

Stowarzyszenie wspiera inicjatywy wychowawcze i pro zdrowotne, które zapobiegają niedostosowaniu  społecznemu oraz uzależnieniom dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie prowadzi Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM, gdzie odbywają się zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i profilaktyczne, kieruje Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym „Pomarańczowa Linia”, prowadzi programy profilaktyczne „Tak czy nie” i „Śnieżna Kula” dla młodzieży oraz grupy samopomocowe Alateen dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu. 

stopka strony