Organizacje

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych

Wrocław, Polska

ul. Bajana 8/18, 54-129

tel.: +48 71 788 73 70
email: stowron@gmail.com
www: http://www.stowron.ugu.pl/kontakt.html

Stowarzyszenie działa na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i starszych oraz ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną, szkoleniową, wydawniczą, terapeutyczną i rehabilitacyjną; współpracuje z urzędami administracji państwowej i instytucjami w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki chorób, rehabilitacji i rozwoju, z organizacjami społecznymi, religijnymi i innymi stowarzyszeniami pracującymi na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i starszych.

 

stopka strony