Organizacje

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód

Warszawa, Polska

ul. Marszałkowska 115, 00-102

tel.: 22 826 15 31
email: zkswpw@wp.pl
www: https://www.swpw.eu/

Stowarzyszenie dba o rozwój współpracy w dziedzinie naukowej, technicznej, oświatowej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, turystycznej i gospodarczej z sąsiadami zza wschodniej granicy. Wśród państw partnerskich są: Armenia, Białoruś, Kazachstan, Mołdowa, Rosja oraz Ukraina. W swoich działaniach skupia się na promowaniu polskiej kultury, tradycji i sztuki za granicą, przy jednoczesnym propagowaniu dziedzictwa kulturowego naszych sąsiadów na terenie Polski ukazując element wielopłaszczyznowego przenikania się naszych kultur. Organizuje koncerty, prezentacje i wystawy dzieł autorstwa malarzy i artystów.

stopka strony