Organizacje

Stowarzyszenie Zalasowian

Zalasowa, Polska

Kościelna 3, 33-159

tel.: 14 654 21 97
email: zalasowa@o2.pl
www: http://zalasowa.pl

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarczego, turystycznego i kulturalnego wsi Zalasowa oraz promowanie aktywności obywatelskiej. Organizacja realizuje lokalne i międzynarodowe projekty w ramach programu Erasmus+.

stopka strony