Organizacje

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Warszawa, Polska

ul. Koszykowa 67 lok. 21, 00-667

tel.: 22/ 621-77-77
email: biuro@zm.org.pl
www: http://www.zm.org.pl/

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze powstało w 1994 r. Jest niezależną organizacją ekologiczną, dążącą do poprawy jakości życia mieszkańców, w szczególności osób niezmotoryzowanych i pragnących mieszkać w zdrowym i przyjaznym człowiekowi otoczeniu.

Swoją misję realizuje poprzez:
- Promocję transportu publicznego, w tym kolejowego;
- Promocję ruchu rowerowego i działania na rzecz poprawy warunków jazdy na rowerze;
- Działania na rzecz respektowania praw pieszych;
- Działania zmierzające do ograniczenia ruchu samochodowego;
- Wspieranie mieszkańców we współdecydowaniu o własnym otoczeniu i wzmacnianie kontroli społecznej;
- Budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa;
- Działania zmierzające do redukcji odpadów u źródła i odzysku surowców wtórnych;
- Ochronę terenów zieleni i miejsc przyrodniczo cennych.

Terenem działań Stowarzyszenia jest Warszawa i Mazowsze, ale stara się również wspierać inicjatywy zbieżne z misją w innych regionach Polski.

stopka strony