Organizacje

Stowarzyszenie „Zwrotnica”

Kraków, Polska

os. Centrum A 10/106, 31-924


email: zwrotnica@adres.pl
www: https://zwrotnica.wixsite.com/stowarzyszenie

Organizacja działająca lokalnie na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, wspierania grup wykluczonych, promowania aktywnego udziału młodzieży w procesach demokratycznych.

Stowarzyszenie brało m.in. udział w projekcie "Priorytet Dzielnicy Pierwszej" w ramach którego mieszkańcy Krakowa decydowali,na co przeznaczyć środki otrzymane od Urzędu Miasta . Wspierało też projekt "Razem w Europie" i tworzyło inicjatywę wspierającą migrantów "Witaj w Krakowie".

W ramach projektu "Troska dla zatroskanych" członkowie Stowarzyszenia pomagają członkom innych organizacji zagrożonych wypaleniem zawodowym i utratą motywacji do dalszej działalności. 

stopka strony