Organizacje

Stowarzyszenie Żydowskie "Cukunft"

Wrocław, Polska

Legnicka 65, 54-206

tel.: 886 655 421
email: cukunft.wroclaw@gmail.com
www: https://www.facebook.com/CukunftAssociation/?locale=pl_PL

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji i poprawy jakości życia osób pochodzenia żydowskiego . Organizacja przeciwdziała zjawiskom dyskryminacji i nietolerancji, pomaga aktywizować osoby pozostające bez zatrudnienia oraz promuje kulturę i tradycje żydowską w świecie.

stopka strony