Organizacje

Stowarzyszenie „ŻYJ KOLOROWO!”

Wrocław, Polska

pl. Św. Macieja 5A, 50-244

tel.: 71 79 19 789
email: koloniezyjkolorowo@gmail.com
www: http://zyjkolorowo.org.pl

Stowarzyszenie organizuje kolonie dla dzieci i warsztaty z tworzenia projektów międzynarodowych wymian młodzieży w ramach programu Erasmus+.