Organizacje

Strefa Inspiracji i Rozwoju

Łęczyca, Polska

Szkolna 1/21, 99-100

tel.: 737 950 659
email: strefainspiracjiirozwoju@gmail.com
www: www.strefainspiracjiirozwoju.pl

Działania organizacji koncentrują się  na promowaniu proeuropejskich postaw i praworządności, w centrum jej uwagi jest również obywatelstwo europejskie i demokracja, współpraca na rzecz rozwoju i stosunków międzynarodowych. Fundacja inwestuje w młodzież, jej kreatywność, wspierając jej talenty czy promując przedsiębiorczość. Wspiera edukację pozaformalną dzieci, młodzieży i osób dorosłych m.in. poprzez wsparcie reform w edukacji, wymianę dobrych praktyk czy mobilność edukacyjną. Przedmiot działań fundacyjnych stanowi również przeciwdziałanie przemocy, uzależnień i integracja europejska. Fundacja realizuje międzynarodowe projekty dla młodzieży, przede wszystkim korzystając z środków pozyskanych z programu Erasmus+.

stopka strony