Organizacje

Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej

Strzelce Opolskie, Polska

Wałowa 5, 47-100

tel.: 77 404 94 00
email: gwoiwst@neostrada.pl

Stowarzyszenie wspiera edukację lokalną młodzieży, projekty innowacyjne w gminie, przeciwdziała zjawiskom patologii społecznej wśród ludzi młodych, a także promuje wartości UE. Organizacja aktywnie uczestniczy również w programie Erasmus+.

stopka strony