Organizacje

Studenckie Biuro Karier Profil

Łódź, Polska

ul. Smugowa 10/12, 91-433

tel.: 42 66 555 28
email: profil@uni.lodz.pl
www: http://www.profil.uni.lodz.pl

Studenckie Biuro Karier udziela pomocy młodym ludziom w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz ułatwia znalezienie zatrudnienia odpowiadającego; prowadzi indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe; organizuje warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności poruszania się na rynku pracy i przygotowania do kontaktu z pracodawcą; gromadzi i analizuje informacje o rynku pracy w ramach Studenckiego Centrum Informacji Zawodowej; umożliwia pracodawcom znalezienie najodpowiedniejszego kandydata do pracy; organizuje praktyki i staże dla studentów. Profil współpracuje z Instytutem Psychologii UŁ nad rozwojem technik wykorzystywanych w pracy doradcy zawodowego.

stopka strony