Organizacje

Studenckie Forum Business Centre Club

Warszawa, Polska

Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136

tel.: (22) 582-61-17
email: kontakt@sfbcc.org.pl
www: http://www.sfbcc.org.pl

Organizacja działa na rzecz szerzenia idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi; posiada ośrodki regionalne, które obejmują swoim działaniem dużą częśc kraju i największe ośrodki akademickie. Studenckie Forum Business Centre Club zainicjowało prace Konwentu Młodych, tworzonego przez przedstawicieli organizacji młodzieżowych wszystkich partii politycznych.


stopka strony